Nr
305/2020
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ramach programu Horyzont 2020
Data podpisania
2020-06-22
Data wejścia w życie
2020-06-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 85 KB]
Publikacja: 25 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 26 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)