Nr
315/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 30 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)