Nr
314/2020
Dotyczy
Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 30 czerwca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)