Nr
312/2020
Dotyczy
zmieniające zarządzenie nr 757/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 757/2019 z dnia 30 grudnia 2019
    zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Publikacja: 1 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)