Nr
316/2020
Dotyczy
naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybnikuw wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 55 KB]
Publikacja: 2 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)