Nr
321/2020
Dotyczy
użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.
Data podpisania
2020-07-01
Data wejścia w życie
2020-07-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 2 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)