Nr
319/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [xls - 31 KB]
zarz [rtf - 69 KB]
Publikacja: 3 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)