Nr
307/2020
Dotyczy
powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Data podpisania
2020-06-25
Data wejścia w życie
2020-06-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 81 KB]
Publikacja: 3 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)