Nr
322/2020
Dotyczy
przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika.
Data podpisania
2020-07-02
Data wejścia w życie
2020-07-02
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 7 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)