Nr
328/2020
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Data podpisania
2020-07-14
Data wejścia w życie
2020-07-14
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 406/2020 z dnia 3 sierpnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 328/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
  • 423/2020 z dnia 18 sierpnia 2020
    zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Publikacja: 14 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)