Nr
297/2020
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2020-06-15
Data wejścia w życie
2020-06-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 16 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)