Nr
330/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości gminnej służebnością
Data podpisania
2020-07-14
Data wejścia w życie
2020-07-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 16 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)