Nr
332/2020
Dotyczy
zamiany nieruchomości
Data podpisania
2020-07-15
Data wejścia w życie
2020-07-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 21 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)