Nr
345/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020
Data podpisania
2020-07-17
Data wejścia w życie
2020-07-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 368/2020 z dnia 21 lipca 2020
    zmiany zarządzenia nr 345/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020
Publikacja: 17 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 21 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)