Nr
341/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2020
Data podpisania
2020-07-17
Data wejścia w życie
2020-07-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 17 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 22 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)