Nr
339/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2020
Data podpisania
2020-07-17
Data wejścia w życie
2020-07-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 17 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 22 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)