Nr
358/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2020
Data podpisania
2020-07-20
Data wejścia w życie
2020-07-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 22 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)