Nr
362/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-07-20
Data wejścia w życie
2020-07-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 23 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 23 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)