Nr
350/2020
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-07-20
Data wejścia w życie
2020-08-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 23 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)