Nr
375/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-07-23
Data wejścia w życie
2020-07-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 27 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 27 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)