Nr
369/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 346/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020
Data podpisania
2020-07-21
Data wejścia w życie
2020-07-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 346/2020 z dnia 17 lipca 2020
    powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020
Publikacja: 27 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)