Nr
392/2020
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2020
Data podpisania
2020-07-27
Data wejścia w życie
2020-07-27
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 30 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)