Nr
402/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-07-30
Data wejścia w życie
2020-07-30
Przygotował
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 3 sierpnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)