Nr
408/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna
Data podpisania
2020-08-04
Data wejścia w życie
2020-08-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 6 sierpnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)