Nr
378/2020
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2020-07-23
Data wejścia w życie
2020-07-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 12 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)