Nr
417/2020
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-08-17
Data wejścia w życie
2020-08-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 17 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 17 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)