Nr
430/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-08-24
Data wejścia w życie
2020-08-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 25 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)