Nr
431/2020
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2020-08-24
Data wejścia w życie
2020-08-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 312 KB]
Publikacja: 25 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)