Nr
418/2020
Dotyczy
rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Data podpisania
2020-08-17
Data wejścia w życie
2020-08-17
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 25 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)