Nr
440/2020
Dotyczy
ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne lokalizowane na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku
Data podpisania
2020-08-28
Data wejścia w życie
2020-08-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 83 KB]
Publikacja: 1 września 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)