Nr
443/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2020-09-03
Data wejścia w życie
2020-09-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 3 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)