Nr
460/2020
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem
Data podpisania
2020-09-16
Data wejścia w życie
2020-09-16
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 446/2020 z dnia 3 września 2020
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem
Zmieniające zarządzenia
  • 567/2020 z dnia 30 października 2020
    zmiany zarządzenia nr 446/2020 z dnia 3 września 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 460/2020 z dnia 16 września 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
Publikacja: 16 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)