Nr
458/2020
Dotyczy
zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r.
Data podpisania
2020-09-15
Data wejścia w życie
2020-09-15
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 84 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 16 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)