Nr
457/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-09-15
Data wejścia w życie
2020-09-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 17 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)