Nr
467/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości zabudowanej
Data podpisania
2020-09-17
Data wejścia w życie
2020-09-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 44 KB]
Publikacja: 17 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)