Nr
469/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Data podpisania
2020-09-17
Data wejścia w życie
2020-09-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 39 KB]
Publikacja: 17 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)