Nr
463/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-09-16
Data wejścia w życie
2020-09-16
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [docx - 14 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 21 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)