Nr
465/2020
Dotyczy
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Data podpisania
2020-09-16
Data wejścia w życie
2020-09-16
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 23 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)