Nr
471/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2020-09-22
Data wejścia w życie
2020-09-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 24 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)