Nr
475/2020
Dotyczy
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2020 roku
Data podpisania
2020-09-24
Data wejścia w życie
2020-09-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 24 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)