Nr
489/2020
Dotyczy
przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego
Data podpisania
2020-09-30
Data wejścia w życie
2020-09-30
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 28 KB]
Publikacja: 1 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)