Nr
492/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2020-10-05
Data wejścia w życie
2020-10-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 7 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)