Nr
502/2020
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Data podpisania
2020-10-07
Data wejścia w życie
2020-10-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Publikacja: 13 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)