Nr
514/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Data podpisania
2020-10-14
Data wejścia w życie
2020-10-14
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 44 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)