Nr
506/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020
Data podpisania
2020-10-09
Data wejścia w życie
2020-10-09
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik bip [rtf - 43 KB]
zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)