Nr
509/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 r.
Data podpisania
2020-10-09
Data wejścia w życie
2020-10-09
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik bip [rtf - 49 KB]
zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)