Nr
531/2020
Dotyczy
przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Stodoły dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej.
Data podpisania
2020-10-20
Data wejścia w życie
2020-10-23
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)