Nr
519/2020
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2020-10-19
Data wejścia w życie
2020-10-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)