Nr
530/2020
Dotyczy
powierzenia Pani Barbarze Pytlik – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku.
Data podpisania
2020-10-19
Data wejścia w życie
2020-10-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 20 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)