Nr
534/2020
Dotyczy
opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-10-20
Data wejścia w życie
2020-10-20
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 95 KB]
Publikacja: 21 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)